Uchwała Nr XLIII/275/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego