Uchwała Nr XLIII/276/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zaopiniowania wniosków na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Malanów na 2011 rok