Uchwała Nr XLIII/277/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 28 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów dla miejscowości Malanów w rejonie ulic Łąkowej i Południowej