Uchwała Nr XLIII/278/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 28 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów w obrębie miejscowości Malanów, Grąbków i Żdżenice