Uchwała Nr XLIII/279/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 28 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów dla miejscowości Kotwasice w rejonie drogi Kotwasice - Żdżenice