Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów z dnia 11.08.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Treść do pobrania poniżej