Uchwała Nr XLIII/282/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 28 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w obrębie ewid. Feliksów do zasobów mienia komunalnego Gminy Malanów