Uchwała Nr XLIII/283/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 28 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewid. Rachowa do zasobów mienia komunalnego Gminy Malanów