Uchwała Nr XLIII/284/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 28 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonyxh przy ul. Północnej w Malanowie do zasobów mienia komunalnego Gminy Malanów