Gmina Malanów                                                                                                                                                                                Malanów, dnia: 25.06.2020 r.

Turecka 16

62-709 Malanów

 

Znak sprawy: RI. 271.4.2020.WS

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo,

Zamawiający na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2019 poz. 1843) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert na zadanie pn. „Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Malanów w roku szkolnym 2020/2021 w formie zakupu biletów miesięcznych”, odbyło się w dniu 25.06.2020 r. o godz. 10:30

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 270 000,00 zł

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena oferty

Czas podstawienia zastępczego autobusu

1.

PKS Transport Handel Usługi

Sp. z o. o.

ul. Turecka 24

62-709 Malanów

230 724,00 zł brutto

5 minut

2.

Usługi Autokarowe Przewóz Osób

Monika Gotowała,

Maciej Waleriańczyk

s.c.

Półwiosek Stary 56

62-561 Ślesin

286 520,00 zł brutto

5 minut

3.

Katarzyna Turist

Krystyna Waleriańczyk

Piotrkowice 22A

62-561 Ślesin

324 220,00 zł brutto

5 minut

4.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.

ul. Zakładowa 4

62-510 Konin

242 260,20 zł brutto

5 minut

5.

Transport Osobowy

Jacek Olszewski

Osuchów 22

62-840 Koźminek

210 000,00 zł brutto

5 minut

6.

Transport Osobowy

Konrad Lisiński

Feliksów 42

62-709 Malanów

239 050,00 zł brutto

5 minut