Zarządzene Nr 108/Z/2020 Wójta Gminy Malanów z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Malanów dotyczących projektu Uchwały w sprawie ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży