Zarządzenie Nr 107/Z/2020 Wójta Gminy Malanów z dnia 22 cerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Kotwasicach