Uchwała Nr XLIII/296/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2010 roku