Uchwała Nr XLIII/297/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gmina na 2010 rok