http://it.konin.pl/chmura/index.php/s/sAnsk6AiiPPiCpe

 

http://it.konin.pl/chmura/index.php/s/Xr2JjpgTdigKLBK

 

http://it.konin.pl/chmura/index.php/s/6R32tYzSSSarQwN

 

UWAGA! Powyższe materiały stanowią jedynie materiał szkoleniowy. Wiążące dla członków komisji są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej.