Uchwała Nr XLIII/298/2010 Rady Gminy Malanów w sprawie zasad zwrotu radnym kosztów podróży służbowej