Uchwała Nr XLIV/300/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych