Zarządzenie Nr 102/Z/2020 Wójta Gminy Malanów z dnia 21.05.2020 r w sprawie powołania komisji konkursowej w celu oceny ofert na dofinansowanie rozwoju sportu na ternie Gminy Malanów