Zarządzenie Nr 101/Z/2020 Wójta Gminy Malanów z dnia 21.05.2020 r w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu na terenie Gminy Malanów w 2020 roku