Uchwała Nr XLIV/301/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok