Uchwała Nr XLIV/302/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok