Uchwała Nr XLIV/303/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok