Uchwała Nr XLIV/304/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2011 rok