Uchwała Nr XLIV/305/2010 Rady Gminy Malanów z dnia9 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzaju i wysokość stypendiów, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe