Uchwała Nr XLIV/306/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Malanów z organizacjami pozarządowymi na rok 2011