Uchwała Nr XLIV/307/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 9 listopada w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Malanów