Uchwała Nr XLIV/308/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 9 listopada w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/246/2010 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2010 roku