Uchwała Nr XLIV/309/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 9 listopada w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok