Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Urzędzie Gminy w Malanowie

 W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522) tj. z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w związku z ograniczeniem w przyjmowaniu interesantów w Urzędzie Gminy w Malanowie, Wójt Gminy Malanów informuje o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych:

1)      Zgłoszenia kandydatów na członków komisji mogą być przesłane na adres poczty elektronicznej: kadry@malanow.pl do dnia 10 kwietnia 2020 r. do godz. 15:30. Oryginały dokumentów należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą. Oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń; w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest również uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego.

Urząd Gminy potwierdzenie doręczenia zgłoszenia przesyła również za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);

2)      Zgłoszenia kandydatów na członków komisji mogą być dostarczone do Urzędu Gminy  osobiście, w terminie do dnia 10 kwietnia 2020 r. do godz. 15:30, jedynie w przypadku braku możliwości przesłania drogą poczty elektronicznej pod warunkiem wcześniejszego telefonicznego umówienia wizyty.

 Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń można uzyskać pod numerem telefonu (63) 288-30-83 w 46.  oraz pod adresem poczty elektronicznej: kadry@malanow.pl 

Informacji udziela również Urzędnik Wyborczy pod numerem telefonu: 661 727 825