Uchwała Nr II/3/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 6 grudnia 2010 r. w sperawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy