Uchwała Nr II/4/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Malanów