Uchwała Nr II/5/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej