Uchwała Nr II/6/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewid. Żdżenice do zasobów mienia komunalnego Gminy Malanów