Uchwała Nr IV/10/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2011-2026