Uchwała Nr IV/11/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok