Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Malanów

Kolorowy pasek

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Zasady rekrutacji 2020/2021

Zasady rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Malanów na rok szkolny 2020/2021

1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w tym obwodzie.

2.  Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący w Uchwale Rady Gminy Malanów z dnia 30 marca 2017 r.  

 

3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata. Wniosek o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej składa się do dyrektora publicznej szkoły  podstawowej w terminach określonych w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 69/Z/2020 Wójta Gminy Malanów z dnia 24 stycznia 2020 r. Wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół podstawowych. We wniosku określa się kolejność wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

4 Postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół podstawowych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 

5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do I klasy publicznej szkole podstawowej.

Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do publicznej szkoły podstawowej, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do publicznej szkoły podstawowej. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danej szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

 

6. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do klasy I publicznej szkoły podstawowej. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem.  Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danej publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Katarzyna Gorgolewska-Erkiet

kierownik Centrum Usług Wspólnych

w Malanowie

W załączeniu:

Uchwała Rady Gminy Malanów nr XXV/176/2017 z dnia 30 marca 2017 r.  

Zarządzenie Nr 69/Z/2020 Wójta Gminy Malanów z dnia 24 stycznia 2020 r.

Załączniki

Uchwała XXV1762017 (132.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 69Z2020 (980.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Gorgolewska-Erkiet
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Gorgolewska-Erkiet
Data wprowadzenia:2020-01-24 11:53:34
Opublikował:Katarzyna Gorgolewska-Erkiet
Data publikacji:2020-01-24 11:59:10
Ostatnia zmiana:2020-01-24 12:07:15
Ilość wyświetleń:62
Gmina Malanów
ul. Turecka 16, 62-709 Malanów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij