Uchwała Nr IV/13/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej