Uchwała Nr IV/14/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie określenia zasad, sposobu, i trybu umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających jednostce samorządu terytorialnego