Uchwała Nr XIII/94/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Malanów na 2020 rok.