Uchwała Nr XIII/93/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2020 - 2032