Uchwała Nr XIII/92/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego