Uchwała Nr XIII/91/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2019 - 2032