Uchwała Nr XIII/90/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 19 grudnia 2019 rou w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.