Uchwała Nr XIII/89/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Gminę Malanów