Uchwała Nr XIII/88/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Malanów