Uchwała Nr IV/16/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania