Gmina Malanów                                                                                        Malanów, dnia: 13 grudnia 2019r.

Turecka 16

62-709 Malanów

 

Znak sprawy: RI. 271.9.2019.WS

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo,

Zamawiający na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2018 poz. 1986 z poźn. zm. ) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert na zadanie pn.”Budowa drogi w sołectwie Skarżyn-Kolonia”, odbyło się w dniu 13.12.2019 r. o godz. 10:30

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 339 000,00 zł

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena oferty

Czas udzielonej gwarancji

1.

Przedsiębiorstwo Budowlane Anbud Sp. z o.o.

ul. Zofii Urbanowskiej 8

62-500 Konin

377 435,71 zł

brutto

60 miesięcy

2.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A.

ul. Toruńska 200

62-600 Koło

313 542,99 zł

brutto

60 miesięcy