Uchwała Nr IV/18/2011 Rady Gminby Malanów z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Celestyny