Uchwała Nr XII/82/2019 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2020 rok