Uchwała Nr XII/78/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kotwasice